GMP Annex1 - Tıbbi Ürünlerin Avrupa Birliği'nde Tabi Olduğu Kurallar Cilt 4 Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünler için İyi İmalat Uygulamalarına ilişkin AB Kılavuzları (2022, Türkçe)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısaca “GMP Annex1” olarak bilinen “Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünler için İyi İmalat Uygulamalarına ilişkin Avrupa Birliği Kılavuzu Ek 1; Steril Tıbbi Ürün İmalatı” kılavuzu Ağustos 2022 tarihinde uzunca bir süre sonra güncellendi. Her ne kadar Avrupa Birliği tarafından yayımlansa da tüm dünyada yaygın olarak kullanılan GMP/İİU dokümanı, Mayıs 2003 versiyonundan oldukça değişik bir yapıda karşımıza çıktı. Yaygın kullanımın en temel nedeni Avrupa hedef pazarının büyüklüğü ve bu pazara ürün sunabilmenin ön şartı uygunluğun sağlanması olsa da dokümanın geniş bir kapsamda ve detaylı bilgi sunması da bu çapta kabul görmesini sağlamaktadır.

İlgili kılavuz, daha önce ISO14644 standart serisinin de Türkçe tercümesini hayata geçiren Temizoda Teknolojileri Derneği Teknik Çalışma Grubu tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Çeviride dil birliği açısından daha önce ISO14644 standart serisi için referans alınan teknik terim sözlüğü kullanılarak ilgili dokümanlar arasında dil birliği hedef alınmıştır. Her ne kadar aslına sadık kalınarak ele alınmış olsa da olası bir çelişkili durumda orijinal doküman bağlayıcıdır.

Bu alanda belirtilen dosyaları indirebilmek için mail adresinizi kaydetmeniz gerekmektedir. Kayıt işlemi sonrası mailinize dosya indirme linki gönderilecektir.