Temizoda Teknolojileri Derneği, International Cleanroom Testing and Ceritication Board (CTCB-I) Temizoda Testi ve Sertifikasyonu Tarihleri Belirlendi

13 – 14 – 15 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Temizoda Testi ve Sertifikasyonu eğitimleri, Temizoda Teknolojileri Derneği’nin CTCB-I tam üyeliği sonrası 6 Avrupa ülkesinden sonra resmen Türkiye’de.

3 gün sürecek eğitimlerin ilk 2 günü sonrası yazılı sınavlarda başarılı olan katılımcılar CTCB-I Temizoda Test Uzmanı (Associate) Sertifikası almaya hak kazanırken 3. gün katılımcıları temizoda test modüllerinde yerli ve yabancı sınav uzmanları nezaretinde “Temizoda Test Profesyoneli” sertifikası alabilmek için ter dökecek. Filtre testi, filtre debisi, fark basınç, hava hızı ölçümü ve partikül sayımı gibi ISO 14644-3 Test Metotları standardının temelinde yer alan tüm uygulamalı test ve sertifikasyonu kapsayan bu program, eğitim özelliğinden çok sektörde halihazırda hizmet veren ve hizmet alan kurum ve kuruluşların uzman test personeline yönelik bir sınav niteliği taşıyor.

 

Temizoda Test Uzmanı (Associate) Sertifikası alabilmek için gereklilikler nedir?

  • Eğitim dokümanlarına çalışılmış olunması,
  • Birinci gün teorik eğitime katılım sağlanması ve daha sonra Temizoda Validasyonu yazılı sınavının başarı ile tamamlanması,
  • İkininci gün filtre doğrulama, partikül sayımı, hava hacmi ve hız testi konularında verilecek olan bir günlük uygulamalı eğitime katılım sağlanması gerekmektedir.

Temizoda Test Profesyoneli Sertifikası alabilmek için gereklilikler nedir?

Her ne kadar “Sektörde en az 2 yıl temizoda test uzmanı olarak çalışmış” olmak şeklinde bir ön şart benimsenmiş olsa da burada temel amaç, eğitim özelliği olmayan ve tamamen adayın bilgisini ispat edeceği bir ortamda gerçekleşecek 3. gün uygulama sınavlarının amaca hitap etmesini sağlamaktır.

Bunun dışında;

  • Önceden gönderilmiş olan eğitim dokümanlarına çalışılmış olunması
  • Birinci gün teorik eğitime katılım sağlanması ve daha sonra Temizoda Validasyonu yazılı sınavının başarı ile tamamlanması,
  • İkininci gün filtre doğrulama, partikül sayımı, hava hacmi ve hız testi konularında verilecek olan bir günlük uygulamalı eğitime katılım sağlanması,
  • Üçüncü gün filtre doğrulama testi ve hava hızı, debi ve hız ölçümleri konularında yapılacak olan uygulama sınavında hiiçbir destek almaksızın yüksek yeterlilik sağlanması gerekmektedir.

Temizoda Test Uzmanı (Associate) Sertifikasyonuna kimler başvurmalı?

Bu eğitimin temel amacı temizoda testi hizmetini 3. parti firmalardan alan, ancak test personeline eşlik eden refakatçilerin minimum bilgi seviyesine sahip olduğundan emin olmaktır. Benzer şekilde, temizoda testleri konusunda hem yazılı hem de pratik bilgi edinmek isteyen adaylar bu eğitime başvurabilirler.

Temizoda Test Profesyoneli Sertifikasyona kimler başvurmalı?

Sektörde hizmet veren akredite temizoda valdiasyon firmalarının deneyimli personelleri, temizoda testlerini kurum içerisinde periyodik olarak gerçekleştiren kurumların ilgili personelleri ve sektörde uzun yıllardır sahip olduğu deneyimi uluslararası bir sertifika ile taçlandırmak isteyen bireyler bu eğitime başvurabilirler. 3. gün gerçekleşecek uygulamalarda adayın konuya tam hakim olduğu, ilgili standardın gerekliliklerini uygulamaya tam ve eksiksiz yansıtabileceği peşinen kabul edilir.

Link

27.07.2018