Temizodalar ve Kontrollü Alanlar için Risk Tabanlı Yaklaşım

Temizoda uygulamalarındaki hemen hertürlü çalışma günümüzde risk tabanlı bir değerlendirme ile gerçekleştirilmektedir. Risk tabanlı yaklaşımlarda klasik yazılı bir dökümandan çok her operasyonun kendi öz dinamiklerini ve risk faktörlerini dikkate alarak bir yol haritası çıkarma gerekliliği beraberinde belirsizliği de getirmektedir. Alışılagelmiş basmakalıp yöntemlerin dışında multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bu sürece örnekler ışığında hep birlikte bakalım.

Cleanroom Expo 2016 fuarı kapsamında Temizoda Teknolojileri Derneği katılımı ile organize edilen "Temizodalar ve Kontrollü Alanlar için Risk Tabanlı Yaklaşım" konulu eğitim sunumu aşağıda yer almaktadır.

23.04.2016