TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ ONLİNE EĞİTİM GÜNLERİ 2021/9

2-3 Mart 2021 / 9-10 Mart 2021

Eğitim Takvimi : 

2 Mart 2021 : Temizoda Sınıflandırma, İzleme ve Risk Tabanlı Çevresel İzleme Planı (ISO 14644-1:2015,ISO 14644-2:2015)

3 Mart 2021 : Temizoda Validasyonu ve Test Metotları (ISO 14644-3:2019)

9 Mart 2021 : Temizoda Tasarım, Yapım ve Devreye Alma (ISO 14644-4:2001)

10 Mart 2021 : Temizoda İşletme, Personel ve Temizlik (ISO 14644-5:2004 - TS EN ISO 14644-5:2006)

ISO 14644 Standart Serisi Eğitimleri TEORİK  verilmekte ve  ONLINE düzenlenmektedir.

Modül 1 : Temizoda Sınıflandırma, İzleme ve Risk Tabanlı Çevresel İzleme Planı (ISO 14644-1:2015,ISO 14644-2:2015)

* ISO Teknik Komite 209 tarafından revize edilen  ISO 14644-1:2015 standardının uygulamada getirdiği yenilikler, daha önce yürürlükte olan 1999 versiyonuna göre değişen, gelişen ve iptal olan kısımlar, saha uygulayıcılarını bekleyen yeni uygulamalardaki pratik yaklaşımlar ve ip uçlarının ele alınacağı, teorik ve pratik bilgiler ile desteklenecek interaktif bir eğitim.

Modül 2 Temizoda Validasyonu ve Test Metotları (ISO 14644-3:2019)

*Temizoda Validasyonu ve Test Metotları (ISO 14644-3:2019)standartlarına uygun olarak yapılan temiz oda validasyonlarında uygulanacak testler, uygulamalardaki pratik yaklaşımlar ve ip uçlarının da ele alınacağı, teorik ve pratik bilgiler ile desteklenecek interaktif bir eğitim.

Modül 3 : Temizoda Tasarım, Yapım ve Devreye Alma (ISO 14644-4:2001)

* Uluslararası ISO 14644-4:2015 standardı esas alınarak; Temizoda’ların tasarımında, kurulumunda ve devreye alma sürecinde bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken temel konular anlatılacak, alternatif yöntemlerin avantaj ve dezavantajları  irdelenecektir.

Modül 4 Temizoda İşletme, Personel ve Temizlik (ISO 14644-5:2004 / TS EN ISO 14644-5:2006 )

* ISO 14644 Standard Serisi Eğitimleri 2020 Programı çerçevesinde, Standardın 5. Bölümündeki temel bilgiler paylaşılacak, işletme sistemleri, temizoda kişisel koruyucu donanımları, personel, materyaller, ekipmanlar ve temizoda’ların temizlenmesi konuları detaylı olarak işlenecek ve uygulamaların nasıl olması gerektiği anlatılacaktır

Eğitim Saatleri:
1. Ders :10:00-10:40
2. Ders :11:00-11:40
3. Ders :13:00-13:40
4. Ders :14:00-14:40


Temizoda Teknolojileri Derneği ICCCS ve CTCB-I resmi üyesidir.

24.11.2020