2015 Ekim ayında kurulan Temizoda Teknolojileri Derneği, temizodalar ve tüm kontrollü temiz alanlarda çalışan ilgili paydaşların eğitim taleplerine cevap vermeyi ve sektörün ilgili standartlarında uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliktelikleri yapmayı, temizoda endüstrisinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek bu konularda bilgi ve teknolojilere erişimi kolay ve sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Dergimizin bu ayki konuğu da Temizoda Teknolojileri Derneği kurucu üyelerinden ve aynı zamanda LighthouseWorldwide Solutions EMEA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Haşim Solmaz.

FC: Haşim Bey biraz Temizoda Teknolojileri derneğinin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Böyle bir derneğe neden ihtiyaç duyuldu?

ABD’deki bir etkinlik sırasında, sektörü yakından ilgilendiren bir standardın revizyonunda söz sahibi olan ülkeler ve bu ülkeler aracılığı ile revizyona gönderilen görüş mektuplarını görmemizle süreç başlamış oldu. Çünkü listede Türkiye gözlemci statüsünde görünüyordu ve temizoda endüstrisini böylesine yakından ilgilendiren bir konuda Türkiye’nin söz hakkının maalesef olmadığını öğrenmiş olduk. Bu noktada kuruluş hikayesi başladı diyebiliriz. İlgili teknik komite başkanı ile görüşmemiz sonrasında Türkiye’ye dönüşümüzde diğer kurucu üyelerimizle birlikte bu alanda dernekleşme fikri ile uluslararası arenada Türkiye’nin de söz sahibi olabileceği bir yapıyı kurgulamaya başladık. Derneğimiz 2015 yılı Ekim ayında, merkezi İstanbul Teknopark’ta yer alacak şekilde 7 kurucu üye tarafından kurularak faaliyetlerine başladı.

FC: Siz hem LighthouseWorldwide Solutions EMEA Genel Müdürlüğü görevinizi yürütüyorsunuz hem de derneğin kurucu üyeleri arasında yer alıyorsunuz. Sektörün başka önemli kuruluşlarının yetkilileri de kurucu üyeler arasında yer alıyor bildiğimiz kadarıyla. Bu üyeleri tanıyabilir miyiz? Bize derneğin üye yapısıyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Derneğin iş adamlarından daha çok akademisyenler, temizoda endüstrisinin ilgili tüm paydaşları, kamu kurum ve kuruluşlarında temizoda alanında görev alan ve yıllardır bu alanda hizmet üreten pek çok kesimin bir araya geldiği bir yapıya sahip olması hedefiyle yola çıktık.

Dernek kurucu üyelerine de baktığımızda bu geniş yelpaze dikkati çekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. İbrahim Özkol, İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi kurulma sürecine önderlik etmiş Sn. Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, bir dönem Yıldız Teknik Universitesi Makina Mühendisliği dekanlığı görevinde de bulunmuş olan Sn. Prof. Dr. Hasan Heperkan, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sn. Burak Birkan, İnşel Yapı ve Teknik Donatım Sistemleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Sn. Metin Kenter, HAVAK Endüstri Tesisleri A.Ş. Genel Müdürü Sn. Ahmet Gökşin, Yener & Yener Mühendislik firması Genel Müdürü Sn. Namık Yener, Aselsan Teknolojik Altyapı Mühendisliği Müdürü Sn. Ferruh Öztürk, Acıbadem Proje Yönetimi Mekanik Grup Yöneticisi Sn. İlhan Şare ve Cleanroom Exhibition Temizoda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı ile Biotech Eurasia Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı’nın organizatorü olan Akdeniz Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Taner Yedikardaşlar derneğimizin kurucu üyeleridir.

FC: Temizoda Teknolojileri Derneği uluslararası bir yapıya da kavuştu ve Uluslararası Kontaminasyon Kontrol Dernekleri Federasyonu’nun (ICCCS) son genel kurulunda tüm üyelerin onayı ile federasyonun en yeni üyesi oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Derneğimiz kuruluş amaçlarından biri olan uluslararası arenada ülkemizi hak ettiği konuma taşımanın ve söz sahibi olabileceği bir statüye kavuşturmanın yolu, bu alanda uluslararası tüm ilgili mercilerce kabul görmüş olan yapılarla işbirliği içerisinde tam bir uyumla çalışmaktan geçiyor. Bu amaçla, Uluslararası Kontaminasyon Kontrol Dernekleri Federasyonu (ICCCS) üyeliği işlemlerini dernek kuruluşunu takiben hızla başlattık. Ekim ayı içerisinde Almanya’da gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı’nda, derneğimizi tanıtarak vizyonumuzdan ve hedeflerimizden bahsettik. Aralarında ABD, Britanya, Fransa, Brezilya, Japonya ve Çin’in de bulunduğu konfederasyon üyesi 17 ülkenin tamamının desteğini alarak birliğin 18. Üyesi olarak kabul edildik. ICCCS, temizoda sektörünü yakından ilgilendiren 12 standardın yazım ve yayımından sorumlu ISO Teknik Komite 209’un resmi liyezonu olarak kabul görmüş, temizoda endüstrisinde her türlü standart ve regülasyonların değerlendirilerek yürürlüğe girmeden önce görüş beyan edildiği komiteleri ile sektörde adından sıkça söz ettirmektedir.

FC: Temizoda Teknolojileri Derneği’nin kısa ve orta vadeli hedefleri neler? Bu hedefleri gerçekleştirmek için ne tür çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?

Temizoda Teknolojileri Derneği olarak ilk etapta ülkemizde temizoda endüstrisi ile ilişkili tüm paydaşları herhangi bir kaygı gözetmeksizin tek çatı altında toplamayı arzu ediyoruz. Öncelikle sektörün mevcut durumu ve ivedi şekilde yapılması gereken konuların ele alınması için aksiyon planı hazırlıyoruz. Bu bir bakıma sektörün mevcut durumunu gösterir bir fotoğraf da olacaktır. Yine önceliklerimiz arasında yer alan eğitim konusunda uluslararası eğitim normlarını yakalamak ve sektörün ihtiyacı olan bu hususta çözüm üretmek adına ICEB ve CTCB gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceğiz. Sektörümüzü yakından ilgilendiren standart ve regülasyonların yine sektörümüzün üstün yönlerini vurgulayacak ve gelişimine destek olacak şekilde revize edilebilmesi için uluslararası alanda temsilini hedefliyoruz.

Orta vadeli hedeflerimiz arasında ICCCS ile işbirliğini en üst düzeye taşıyıp birlikte sempozyum ve etkinlikler organize etmek yer alıyor. Bunun ilk meyvesini erken dönemde Almanya’daki Genel Kurul Toplantısı’nda aldık diyebiliriz. Her 2 yılda bir gerçekleşen Uluslararası Kontaminasyon Kontrol Sempozyumu’na 2020 yılında Türkiye’nin ev sahipliği konusunda ICCCS Yönetim Kurulu’nun bir görüşü var ve bu bize gelen resmi toplantı kayıtlarında da mevcut. 2016 yılında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde gerçekleşecek olan Uluslararası Kontaminasyon Kontrol Sempozyumu’nun 2018 yılında Hollanda’da ve ardından Temizoda Teknolojileri Derneği ev sahipliğinde Türkiye’de olması planlanmaktadır. Bu amaçla da oluşturduğumuz komite tarafından çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

FC: Derneğinize sektörün ilgisi nasıl? Beklediğiniz destek ve motivasyonu sektörden görebiliyor musunuz?

Henüz erken sayılabilecek bir dönem olmasına rağmen temizoda sektörünün pekçok farklı kesiminden çok güzel geri bildirimler aldık. Bu geri bildirimleri yurtdışında yaşayan ve halihazırda temizoda sektöründe faaliyet gösteren yabancı şirketlerde çalışan meslektaşlarımızdan gelen aktif görev alma talepleri izledi. Bu bizleri gerçekten çok mutlu eden bir husus. Dernek üyelerimizin konuya gösterdiği yakın ilgi bizleri gerçekten çok mutlu etti.

FC: Sektörün içinde yer alan bir profesyonel olarak biraz da temizoda teknolojileri sektörü ile ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Sektörün mevcut durumu ve Türkiye’deki potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Temizoda sektörü tüm bileşenleri ile ele alındığında henüz uyuyan bir dev. Endüstrinin nano teknolojilere olan ilgi ve gereksinimi, hızla gelişen AR-GE yatırımları ve bu faaliyetlerde temizoda gereksinimi, gelişen biyoteknoloji, ilaç endüstrisindeki gelişmeler ve hızlı büyüme, elektronik endüstrisindeki yeni üretim teknolojileri, savunma ve havacılık endüstrisinde temiz üretim alanlarına olan artan talep ve sağlık sektöründe steril alanlarının nitelik ve nicelik bakımından yaşanan gelişimini göz önüne alırsanız “uyuyan bir dev” tanımı daha anlam kazanacaktır. Biz gelecek yüzyılın temizoda sektörü için altın çağ olacağına inanıyoruz. Bu sahnede Türkiye’nin bir figürden çok aktör rolünü üstlenebilmesi için gerekli altyapıyı sağlamak ve kanalları açmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin jeopolitik konumu çok klişe bir söylemdir ancak temizoda teknolojilerinin hızla gelişmekte olan ülkelere kayması, yatırım maliyetleri ve yetişmiş nitelikli personel bakımından hem hedef hem üretim üssü olabilecek bir pazar olması bakımından Türkiye kilit öneme sahip.

FC: Nisan ayında Cleanroom Exhibition Temizoda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı’nın 2.si ve bu fuarla eşzamanlı Biotech Eurasia Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı’nın da ilki düzenlenecek. Fuarla ilgili düşünceleriniz neler? Fuarın sektöre nasıl bir fayda sağladığını/sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Biyoteknoloji dört ana endüstriyi bünyesinde barındıran bir disiplin. Medikal uygulamalar, tarımsal uygulamalar, biyomalzeme ve çevre konularında çağımızda halen cevap bekleyen pekçok güncel sorunun cevabını barındıran ve giderek artan öneme sahip teknolojinin odağında bir saha. Kanser tedavisinden, genetik bozuklukların tedavisine, tarımsal ürünlerin endüstriyel amaçla daha verimli kullanılarak fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına ve bu yolla daha sürdürülebilir bir çevre-insan etkileşimine kadar pek çok güncel sorunun anahtarını elinde tutuyor. Biotech Eurasia Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı’nın, dünyada ve paralel olarak ülkemizde gelişmekte olan biyoteknoloji endüstrisine ışık tutacağına ve ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Böylesine güncel bir konuda ihtisas fuarını ülkemize kazandırarak tabiri caizse taşın altına elini sokan organizasyon komitesine de teşekkürü bir borç bilirim. Cleanroom Exhibition Temizoda Teknolojisi, Bakımı ve Donanımları Fuarı’na artarak devam eden ilgi ve alakanın bir benzerinin Biotech Eurasia Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı’nda da sergileneceğine yürekten inanıyorum.

FC: Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Temizoda Teknolojileri Derneği’nin hedef kitlesine doğrudan ulaşabilmesi için bizlere bu fırsatı tanıdığınız için Dernek yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunar, başarılarınızın devamını dilerim.

FC: Biz de çok teşekkür ederiz.

Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren Temizoda Teknolojileri Derneği’ne http://www.temizoda.org.tr/tr/ adresinden ulaşılabilir.

Focus Söyleşi
Focus Söyleşi
Focus Söyleşi
15.02.2016